relife. Nieuwe kansen door begeleiding en menselijke ontmoetingen

Mensen aan werk helpen, dat is onze specialiteit. Daarvoor werken wij als brede dienstverlener voor re-integratie – en alles wat daarbij komt kijken – nauw samen met werknemers, werkgevers, UWV en gemeenten. ONZE MISSIE Creatieve Mobiliteit Services verlicht de financiële druk op sociale voorzieningen en budgetten door: Mensen die kunnen en willen werken te begeleiden bij hun terugkeer in het arbeidsproces (re-integratie). Mensen voor te bereiden op de terugkeer in het arbeidsproces (sociale activering). Mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving (participatie). Wij doen dit voor werknemers en in opdracht van werkgevers, UWV, gemeenten en maatschappelijke organisaties. WAAROM DOEN WIJ DIT? Elk mens – ongeacht zijn of haar opleiding – heeft het recht op arbeidsmobiliteit. Welzijn en gezondheid vormen daarvoor de basis. Iedereen kan daarom rekenen op onze hulp bij de terugkeer naar het arbeidsproces. En indien nodig bij zelfstandig wonen, gezondheidszorg, geldzaken en onderwijs. Door deze integrale begeleiding vinden én behouden mensen werk.

Wij bieden voor spookjongeren werkgelegenheid, maatschappelijke ondersteuning, inschrijving- en verblijfadres plus gelijke kansen op opleiding en werk. Wij streven ook naar het creëren van een baan voor personen die niet gelijk mee kunnen draaien op de reguliere arbeidsmarkt.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Het project omvat gezamenlijke workshops (o.m. VITA training) en individuele begeleiding, gericht op zelfredzaamheid, geloven in je zelf en ook verantwoordelijkheid nemen. Belangrijk onderdeel is ook de sociale training. Gericht op het opbouwen van eigenwaarde, maar ook voor het leggen van sociale contacten (ook onderling). Deelname aan de maatschappij is niet alleen skills maar vooral interactieve sociale deelname.
De werkwijze van het project onderscheidt zich ( en niet alleen voor Rotterdam) in het feit dat wij, naast dat wat als regulier werk wordt gezien, vooral streven naar een verbinding met de mensen rondom de jongeren heen. Het aangaan van vriendschappen (ook onder elkaar) en het leggen van contacten met de samenleving, zorgen voor een duurzame plek in de samenleving. Een uitstroom moet niet alleen een cijfer zijn, maar eerst en vooral een blijvende verbinding met leven en werken in de samenleving leggen. Het ervaren van een volwaardig leven!

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Fadila Azaknouni