Rebelz aan de Rotte.

Startbudget toegekend € 50000,-

Het creƫren van extra leerwerkplekken specifiek voor de doelgroep vrouwelijke ex-gedetineerden met een taalachterstand. D.mv. de aanleg van een drijvend terras voor het restaurant Rebelz aan de Rotte.

Wie Rebelz aan de Rotte
Jaar 2018
Categorie Dus echt iedereen aan het werk

Omschrijving

Het project zet in op het re-integreren van ex-gedetineerde vrouwen in de samenleving door het volgen van een horeca-opleiding, praktijkbegeleiding en baangarantie. Deze combinatie biedt de ex-gedetineerde vrouwen de kans op een stabiel toekomstperspectief.
Voor dit project moet een ponton geplaatst worden in de Rotte. Dit ponton moet aangekocht en ingericht worden als drijvend terras. Vervolgens moet dit ponton aangelegd worden aan een nog aan te leggen steiger. Daarbij moet kleine aanpassingen gedaan worden aan de berm, moet een oversteekplaats en hekwerk aangelegd worden om het pand (het restaurant zelf) en de steiger te verbinden. Om dit überhaupt te mogen uitvoeren moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. moeten leges betaald worden en een architect ingeschakeld worden. Al deze kosten vergen een eenmalige investering.

Sociale relevantie

De nieuwe kandidaten zullen – aansluitend op het thema “Dus echt iedereen aan het werk” van Citylab010 2018 - worden geselecteerd uit de doelgroep gedetineerden met een taalachterstand. In de vrouwengevangenis Nieuwersluis wordt bij binnenkomst iedere vrouw getest op taal. Als er sprake is van een taalachterstand worden er cursussen aangeboden. In de laatste fase van detentie is er de mogelijkheid om deel te gaan nemen aan het project Rebelz aan de Rotte.

Innovatie

Van de vrouwelijke ex-gedetineerden hebben velen een opleiding gericht op zorg en kinderopvang. Voor het vinden van een baan is hiervoor een VOG voor nodig. Zonder werk is de kans op recidive groot. In de horeca is veelal géén VOG vereist. Gedetineerden gaan in de laatste fase van hun detentie (in de vrouwengevangenis Nieuwersluis) met een enkelband 4 dagen per week stage lopen in het restaurant. Dit is een doorbraakinnovatie. Innovatief zijn de flexibele mbo- opleidingen tot basis kok en gastv

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Klaas Jan Krook
Klaas Jan Krook
Klaas Jan Krook