OPP>NEXT. Het betrokken ontwikkelingsperspectiefplan

Dio agency (chris) en Design for impact (annet) werken aan maatschappelijke initiatieven voor positieve impact in gezondheidszorg en het publieke domein. Met initiatieven die ze ontwikkelen werken ze aan complexe maatschappelijke problemen waaronder chronische ziekten, inclusiviteit en eenzaamheid.

OPP>NEXT is de interactieve en uitdagende versie van het OPP; het persoonlijke ontwikkelingsplan voor kinderen binnen het (speciaal) onderwijs. OPP>NEXT biedt kinderen interactieve ondersteuning op hun zelfontwikkeling door leerdoelen te activeren en ouderbetrokkenheid te vergroten.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Het huidige OntwikkelingspectiefPlan (OPP) wordt elk jaar opgesteld, maar niet actief gebruikt (vergelijkbaar met het POP gesprek). Een interactieve naleving met korte leercycli, betrokken systeem van ouders, medeleerlingen en leerkrachten vergroot zelfontwikkeling en kans op succesvolle integratie.
Momenteel is de leerkracht veel tijd kwijt aan het invullen van het OPP, omdat dit verplicht is. Het huidige plan is niet slim en laat staan gebaseerd op templates of zelflerende algoritmes. Hierdoor is de leerkracht veel tijd kwijt aan administratieve handelingen.
Er is geen actieve monitoring op het behalen van (tussen)doelen. Het is dus aan de leerkracht om continue feedback te geven. Voor effectieve zelfontwikkeling lonen korte leercycli en dus veel succesmomenten. OPP>NEXT betrekt zowel ouders als leerkrachten en leerlingen continu.
Ouders en leerlingen voelen zich weinig betrokken bij het OPP. Er is weinig interactie tussen de betrokkenen over het OPP; deze beland in een la. OPP>NEXT betrekt leerling & ouder al vóór het gezamenlijke gesprek en staat op je telefoon. Het plan lokt interactie uit & motiveert ontwikkeling.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Christiaan Uythoven