Moet ik me hiermee bemoeien? Doe ik hieraan mee!?.

Startbudget toegekend € 76580,-

Jongeren ervaren met behulp van VR-technologie hoe zij reageren in Rotterdamse concrete lastige situaties. Wat is hun ‘Freeze’, ‘Flight’ of ‘Fight’ reactie en is het altijd noodzakelijk om je ergens mee te bemoeien of ergens aan mee te doen?

Wie CED-Groep
Jaar 2018
Categorie Veilige stad

Omschrijving

In een split second moeten jonge Rotterdammers vaak bepalen hoe ze ergens op reageren. Grijpen ze in bij onrust in het OV? Reageren ze als ze zich beledigd voelen op straat? Wat doen ze als hun vrienden ze voorstellen om ergens in te breken? Dat weten ze vaak pas als ze echt in de situatie terechtkomen. Nadenken over hoe je zal reageren is slechts theorie, het echte doen is de praktijk. Geef je dan een ‘freeze’, ‘flight’ of een ‘fight’ reactie? Moet je je met die situatie bemoeien; moet je eraan meedoen? Dat gaan we in dit project levensecht uittesten door middel van VR-technologie. Door het inzetten van de VR-bril brengen we de jongeren echt in deze situatie. De films worden bekeken en besproken met elkaar op scholen. Daarnaast behandelen medewerkers van Halt deze film tijdens de individuele Halt-interventie. Het onderwerp van deze VR-film wordt in samenspraak met de jongeren bepaald, zodat het om levensechte en relevante situaties gaat.

Sociale relevantie

We focussen ons in dit project op de jongeren uit het Rotterdamse Voortgezet Speciaal Onderwijs. Wij weten dat deze groep jongeren nog meer dan anderen emotioneel en impulsief reageert in het echt, maar juist ook in de trainingssituatie. Bij hen zal deze aanpak het sterkst ‘binnenkomen’, omdat zij minder remming voelen in de trainingssituatie. En hierdoor weten zij weer hoe ze moeten reageren in lastige situaties, wat voor een veiliger Rotterdam zorgt.

Innovatie

Door het inzetten van de VR-bril brengen we de jongeren écht in de situatie. Hierdoor kan de ‘freeze, ‘fight’ of ‘flight’ reactie daadwerkelijk nabesproken worden en ontstijgt dit de theoretische aanpak met vragen als ‘wat zou je doen als dit of dat zou gebeuren?’. Daarnaast werken we vanuit het onderwijs samen met Halt. De jongeren leren over levensechte Rotterdamse situaties op verschillende gebieden. Het blijven geen losse eilandjes maar er wordt echt samenhang gezocht.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Tim Micklinghoff
Tim Micklinghoff
Tim Micklinghoff