Listuin.

Startbudget toegekend € 48400,-
Wie Stichting de tuin van de Koning
Jaar 2018
Categorie Fijne Rotterdamse buitenruimte

Omschrijving

Midden in het Liskwartier ligt een schoolplein waar we een prachtige tuin maken die uitgaat van duurzaamheid op zowel menselijk als ecologisch vlak. We willen graag de natuur inzetten om mensen samen te brengen, zich te laten ontwikkelen en gelukkiger te worden. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan een gezonde stadsecologie waar mensen kunnen leren over watersensitieve maatregelen, zaaien, stekken, moes en eten. De tuin wordt een ontmoetingsplaats voor buurtbewoner, bezoekers en kunstenaars die gevestigd zijn in het pand grenzend aan de tuin. Zo kan er op een natuurlijke manier kennis gemaakt worden met kunst, groen en het opvangen van regenwater.
Het Liskwartier is een gemixte wijk waar het momenteel ontbreekt aan een groene ontmoetingsplek. Uit buurtonderzoek blijkt dat er een grote behoefte is aan een groene mooie tuin. We hebben al enkele buurbewoners die als vrijwilliger in de tuin willen komen werken. De kosten voor aanleg van de tuin schatten we op 30.000 á 40.000 euro.

Sociale relevantie

De tuin draagt bij aan vergroening van de stad waardoor de leefbaarheid verhoogt. Daarnaast dragen we met de tuin bij aan het ontlasten van het riool, er komt een waterbuffer in de tuin die zichtbaar wordt en zich bij uitstek leent voor educatie. Dit wordt een unieke plek waar natuur, cultuur, participatie, educatie en sociale cohesie bij elkaar komen.

Innovatie

Het is vernieuwend omdat de tuin niet alleen ontspanning brengt, maar ook op een natuurlijke manier educatief is. Waarbij de educatie en de ontspanning zich richt op de peuter die kan rondscharrelen in de zintuigen tuin tot de volwassenen die kan zien wat hij kan doen aan wateropvang. De vernieuwing is in het kort sociale cohesie en de skills of the 21 th century worden concreet.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief