Little Wotan: Kunstlab voor stedelijke transitie.

Startbudget toegekend € 85000,-

Little Wotan ontwikkelt kunstprojecten voor stedelijke transitie; in co-creatie met bewoners, kunstenaars en wetenschappers. We gebruiken daarvoor interactieve werkvormen waaronder serious games, met als doel: maatschappelijke impact realiseren.

Wie Stichting Little Wotan
Jaar 2018
Categorie Cultuur als vernieuwende kracht

Omschrijving

We zetten kunst, serious gaming en storytelling in om samen met Rotterdammers een antwoord te formuleren op de vraag: Wat zijn de kansen en uitdagingen van onze (toekomstige) stad?

Vertrekkend vanuit drie urgente maatschappelijke thema’s, ontwikkelt Little Wotan drie projecten om gewenste en ongewenste toekomstscenario’s te verkennen zodat we samen beter in staat zijn om richting en invulling te geven aan de toekomst van Rotterdam. We beogen minimaal 40.000 Rotterdammers actief te betrekken via:

- Ring of Resilience (klimaatbestendigheid): stadsoperaproject rondom ‘het stijgende water’, 66 activiteiten (voorstellingen, workshops, presentaties);

- City of U (veerkracht en weerbaarheid): ‘real life city game’ rondom 21e eeuwse heldentocht;

- Het Polarisatiecircus (inclusiviteit): Circustheater-game met framing-modellen uit de bestuurskunde en filosofie

Onze partners zijn o.a.: Operadagen Rotterdam, Verhalenhuis Belvédère, Conny Janssen Danst, M4H Makers District, TU Delft.

Sociale relevantie

Rotterdam staat voor complexe (21e eeuwse) uitdagingen. Om deze het hoofd te kunnen bieden, is actieve betrokkenheid van zo veel mogelijk (verschillende) Rotterdammers, bij de stad en met elkaar, essentieel. We willen met ons stadslaboratorium de kracht van verbeelding, serious gaming en storytelling inzetten om daarmee engagement te stimuleren, onderling begrip te creëren, creativiteit te stimuleren en hen handreikingen te bieden om beter om te gaan met complexe uitdagingen.

Innovatie

We ontwikkelen ,i.s.m. andere kunstenaars en organisaties,totaalervaringen die beklijven en inspireren. We gebruiken kunst en verbeeldingskracht om, in gelijkwaardigheid met publiek, de toekomst mede vorm te geven. Wij geloven dat interactieve cocreatieprojecten, waarin publiek eigenaarschap heeft over het resultaat, de motor voor betekenisvolle verandering kunnen zijn. We betrekken wetenschappers om de methode te helpen ontwikkelen en de impact ervan te meten. Deze ‘totaalaanpak’ is vernieuwend

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Lydie van Gool
Lydie van Gool
Lydie van Gool