LiEFde voor Rotterdam door de lens. Jongeren geven uiting via fotografie en film.

Met Liefde voor de stad fotografeert ZwartWit010 een uniek stukje Rotterdam voor bij jou aan de muur. ZwartWit010 fotografeert met liefde voor de stad en oog voor (goed)doel. Van elke verkochte foto gaat een deel van de opbrengst naar Het Familiehuis Daniel den Hoed.

We leren jongeren, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, hoe ze een verhaal kunnen vertellen via fotografie en film. De koppeling die we maken met relevante mooie Rotterdamse projecten draagt bij aan het gevoel van een wezenlijke bijdrage leveren aan een ander en de stad.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Creatief bezig zijn stimuleert volgens Prof. Dr. Erik Scherder het voorste deel van de hersenen, de prefrontale cortex. De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing.
Het gevoel van ertoe doen is belangrijk ten tijde van ontwikkeling. Dit gevoel stimuleren we door iets bij te kunnen dragen aan een ander en aansluiting te zoeken met positieve initiatieven verbonden met de stad.
De jongeren zijn onderdeel van de stad. Een stad die wordt gemaakt door iedereen die zich daarbinnen beweegt. Door het besef te kweken dat de jongeren een belangrijk onderdeel zijn van de stad en samen weldegelijk een positieve bijdragen kunnen leveren stimuleren we het gevoel van saamhorigheid.
Vele situaties in het leven vragen om creativiteit om vervolgens tot een oplossing te komen. Creativiteit is enkel voor de jongeren van waarde als ze vervolgens ook de stap tot actie weten te zetten. Wij willen dit aanleren in de vorm van content creatie.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Nik Lijnis Huffenreuter