Keukentaal.

Startbudget toegekend € 63000,-

Rotterdammers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door

Wie Tafelvanzeven
Jaar 2018
Categorie Dus echt iedereen aan het werk

Omschrijving

Vernieuwend leer-werkprogramma Keukentaal
Met het leer-werkprogramma Keukentaal creëert Tafelvanzeven leer-werkplekken voor cursisten met een taalachterstand, een grote afstand tot de arbeidsmarkt en een passie voor koken. Het programma heeft de volgende doelstellingen:
o Zelfstandig deelnemen aan de arbeidsmarkt in Rotterdam op termijn.
o Een voorbeeld zijn voor andere Rotterdammers in een kwetsbare positie.
Dit realiseren we door het verbeteren van het taal-en werkniveau bij de cursisten met:
o Het uitvoeren van cateringopdrachten binnen Tafelvanzeven in opdracht van klanten
o Het werken als keukenhulp bij partners uit de horeca, welzijn en zorg
o Het volgen van de opleiding en het behalen van certificaten voor taal en de horeca bij Tafelvanzeven.
Door aan te sluiten bij de passie van de deelnemers en de taal van de keuken wordt er binnen dit programma op een laagdrempelige wijze gewerkt aan een betere toekomst van de cursisten op de arbeidsmarkt.

Sociale relevantie

Met Keukentaal versterkt Tafelvanzeven niet alleen de werkvaardigheden van cursisten. Ze creëert ook een betere startpositie op de arbeidsmarkt. Door die kwaliteiten optimaal in te leren zetten worden meerdere doelen gediend:
 Verbetering van de kwaliteit van leven, leren en werken voor de cursisten met grote afstand tot werk
 Verbetering van de kwaliteit van leven en het gezin en de directe omgeving
 Vergroten van de kansen op doorstroom naar werk van cursisten met een migratieachtergrond

Innovatie

Dit programma is vernieuwend omdat het programma de koppeling maakt tussen de ‘universele’ taal van de keuken met de taal van de arbeidsmarkt. In plaats van eerst naar school, dan aan het werk. Vernieuwend aan Keukentaal is ook, dat de eerste stappen op de arbeidsmarkt worden gezet in de veilige omgeving van een warme keten van sociaal ondernemers en maatschappelijk betrokken organisaties. Zij investeren in de begeleiding van cursisten en helpen ze op weg helpen in de keuken.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
A. van Egeraat
A. van Egeraat
A. van Egeraat