De “InspiratieBuzzz”.

DriveToConnect zet zich in voor een inclusieve samenleving door goede inspirerende voorbeelden in het licht te zetten.

Wie DriveToConnect
Jaar 2015
Categorie Eenzaamheid bestrijden we samen

Omschrijving

"Alleen door te bewegen komt men vooruit." De Amerikaanse schoolbus van DriveToConnect zorgt op een pro-actieve manier ervoor dat alle passagiers in beweging komen en alle rangen en standen door elkaar geschud worden waardoor snel verbinding ontstaat en creatieve luiken opengaan. Op een andere manier wordt er naar problemen gekeken. Problemen worden uitdagingen die kansen en mogelijkheden bieden.

Sociale relevantie

Na ruim vier jaar ervaring mogen we zeggen dat het concept van DriveToConnect werkt. De bus, de ruimte in de bus, de rit en het persoonlijke verhaal van de eigenaar heeft al menigeen geïnspireerd om ook zijn of haar angsten te overwinnen. "De InspiratieBuzzz" brengt mensen van A naar contacten en mogelijkheden en hanteert daarbij de slogan "Vertel niemand hoe die moet leven, maar laat zien hoe het kan."

Innovatie

DriveToConnect, is proactief, laagdrempelig, verrassend, veilig, verbindend en innovatief. DriveToConnect is voor iedereen die een positieve bijdrage aan onze samenleving wil brengen en streeft dus niet naar winstoptimalisatie maar naar het vergroten van de social impact. Geld is nog steeds een efficiënt ruilmiddel maar mag bij gebrek ervan goede initiatieven niet in de weg staan. Dus ook voor een goed idee zonder geld staat DriveToConnect open omdat er vaak meer mogelijk is dan men denkt.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen
Hans van Meggelen