FRESH. Geen woorden maar daken!

FRESH is een not for profit organisatie en heeft ten doel het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix te vergroten en deze energie tegen steeds lagere tarieven beschikbaar te maken. FRESH wil dit bereiken door directe uitwisseling van opgewekte energie via een gezamenlijk platform.

In Rotterdam aan het werk: uitwisseling van zelf opgewekte energie. Verkennen, simuleren, voorbereiden en bouwen voor de wens die steeds vaker gehoord wordt: echt energie uitwisselen. Opwek en verbruik van een net opgerichte energiecoöperatie gaan naar ons platform voor energie uitwisseling.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

We gaan uit van een duidelijk uitgesproken wens van bewoners: een eerlijke prijs en optimale uitwisseling van energie onderling. Wat we in de procesbegeleiding en de toepassing van energie uitwisselen tussen wijkbewoners leren is direct toepasbaar bij andere bewoners in vergelijkbare wijken.
Energietransitie positief aanpakken. Optimalisatie en toekomstzekerheid. Voorbereid en klaar voor smart grid, gasloos verwarmen en overvloedige schone energie.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Aletta Scheepstra