Een leefstoep voor de Ruilstraat.

Startbudget toegekend € 53180,-

Een levendige stoep, en openheid en kwaliteit in de gevels van de Ruilstraat. Met relatief kleine fysieke ingrepen op het snijpunt van gevel en straat,  bereiken we een tijdens de experimentperiode een groot effect op ruimtelijk en sociaal gebied.

Wie Leefstoep
Jaar 2017
Categorie Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Omschrijving

De Ruilstraat is een karakteristieke Rotterdamse straat in de stadswijk Nieuwe Westen. Na een turbulente tijd hebben de bewoners zich georganiseerd en zijn er netwerken met grote bewonersbetrokkenheid ontstaan. Tegelijkertijd gaat Corporatie Woonbron een aantal huurhuizen verkopen aan kansrijke gezinnen. Kortom, het uitgelezen moment om de sociale cohesie en de fysieke kwaliteit van de straat duurzaam te versterken. Hoe? Door sàmen te investeren in een Leefstoep. Een Leefstoep ligt op het snijpunt van gevel en straat en zet in op verbetering van de stoepruimte, en meer openheid en kwaliteit in de gevels. Met relatief kleine fysieke ingrepen bereikt de Leefstoep een groot effect, waardoor de levendigheid en het onderlinge contact groter worden. Deze positieve energie wordt ingezet voor een mooie en sociale straat, waar het fijn wonen is. De inzichten uit de experimentperiode vormen de basis voor permanente toepassing en voor een inspiratie voor de rest van de straat en de buurt.

Sociale relevantie

De straten en de stoepen van onze stad vormen het cement van de samenleving. Daar praten we met onze buren, leren we de ander kennen en spelen onze kinderen. Helaas kent Rotterdam nog veel straten die vooral op ooghoogte een anoniem en gesloten karakter hebben en daardoor onaangenaam aanvoelen. Terwijl deze straten, met actieve bewoners, karakteristieke panden en brede stoepen, veel potentie hebben. Met een Leefstoep wordt ingezet op prettig wonen voor gezinnen en een fijne buitenruimte.

Innovatie

Het plan is innovatief in proces en product; een co-creatie tussen alle belanghebbenden. Een integrale aanpak, die leidt tot een overall-ontwerp voor de hele straat, met daarin de geplande (Woonbron en gemeente) ingrepen opgenomen. Een leidraad voor de komende jaren!
We voeren een deel van het totaalontwerp uit als experiment. De verkregen inzichten worden gebruikt voor het vervolg. Zo inspireren we andere woonstraten met particuliere- en corporatiewoningen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Karen Schuijt en Yvonne Lubbers
Karen Schuijt en Yvonne Lubbers
Karen Schuijt en Yvonne Lubbers