Durf te delen .

Startbudget toegekend € 19000,-

De toolkit Durf te delen is er voor slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon om het onzegbare spreekbaar te maken en van de ‘chaos’ een logisch verhaal te maken.

Wie Invi
Jaar 2017
Categorie Veilige stad

Omschrijving

Slachtoffers van seksueel misbruik en hun vertrouwenspersoon ervaren grote moeilijkheden bij het communiceren over de ervaring met het seksueel misbruik. Door te zwijgen kan een slachtoffer vaker het Post Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) ontwikkelen. Daarbij blijven de verhalen van slachtoffers onbekend waardoor gerichte preventie van en behandeling na seksueel misbruik lastig is.

Om er voor te zorgen dat een slachtoffer van seksueel misbruik zich gesteund voelt in het vertellen van zijn/haar ervaring en de juiste handvatten krijgt om de ervaring ook daadwerkelijk te delen met een vertrouwenspersoon is de toolkit Durf te delen ontwikkeld. O.a. geven ‘tips van lotgenoten’ de gewenste steun en een speciale kaartendeck vergemakkelijkt het communiceren.

Voor de vertrouwenspersoon, voor wie het gesprek vaak shockerend is en die te weinig kennis heeft om te weten hoe met de situatie om te gaan, worden handvatten aangereikt om het gesprek constructief te laten verlopen.

Sociale relevantie

Met de toolkit krijgen de slachtoffers van één van de ernstigste misdrijven de kans om de volgende stap te zetten in hun helingsproces.

Door meer openheid komt er meer kennis vrij. Met deze kennis kan worden gewerkt aan behandelingsmethodes en kan meer worden gedaan aan de preventie.

Slachtoffers die niet de juiste hulp krijgen aangeboden ontwikkelen vaker PTSS en sluiten zich vaker af. Hetgeen naast individueel leed, ook hoge maatschappelijke kosten ten gevolge kan hebben

Innovatie

Wanneer je als slachtoffer nu op zoek gaat naar hulp dan is vaak de eerste stap die moet worden gezet praten. Terwijl praten nou juist hetgeen is dat voor slachtoffers van seksueel misbruik zó moeilijk is.

De toolkit Durf te delen is er voor hen die graag hulp willen en hun verhaal willen delen, maar wel een helpende hand kunnen gebruiken bij het naar buiten brengen van hun ervaring. Het innovatieve aan de toolkit is dat deze gelijktijdig de vertrouwenspersoon informeert en begeleid in het pro

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief