De Ouder en Kind Academie .

Startbudget toegekend € 48000,-

‘Good parenting at home’ is de belangrijkste bijdrage van ouders aan schoolsucces

Wie Carlijn Nooteboom
Jaar 2017
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Het doel van de Ouder-Kind Academie is om het leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. School, ouders en wijkpartners gaan met elkaar een alliantie aan. Loopbaanleren en ouderbetrokkenheid krijgen een vaste plaats in het onderwijscurriculum po-vo en de doorgaande leerlijn wordt gerealiseerd tussen school, buurt en stad.
De activiteiten krijgen vanuit een vaste plek in de wijk vorm en inhoud. Zo ontstaat die duurzame samenwerkingsrelatie waar de partners gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de optimale talentontwikkeling van de kinderen in de wijk.

Sociale relevantie

Met de Ouder-Kind Academie realiseren wij 100% betrokkenheid van ouders en de partners in en rond de school bij de ontwikkeling van onze kinderen.
Dit draagt bij aan de talentontwikkeling van ouders en kinderen waardoor zij betere kansen hebben op een kansrijke toekomst. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam.

Innovatie

Centraal bij de Ouder-Kind Academie staan de ouders met hun kinderen. Daaromheen staan de verschillende partners die nodig zijn om het doel ‘een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt om een continu leerproces bij kinderen te bewerkstelligen’ te realiseren. Ouders krijgen de gelegenheid om die competenties te ontwikkelen die nodig zijn om een partner te worden van de school en een loopbaanbegeleider van hun kinderen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Carlijn Nooteboom
Carlijn Nooteboom
Carlijn Nooteboom