De Cyberwerkplaats.

Startbudget toegekend € 35000,-

De Cyberwerkplaats is een non-profit, collegegeld-vrij initiatief dat het tekort in cybersecurity-expertise op de arbeidsmarkt verkleint door Rotterdamse jongeren 21e-eeuwse ICT-vaardigheden bij te brengen en relevante werkervaring op te laten doen.

Wie Cyberwerkplaats en Revnext
Jaar 2018
Categorie Rotterdam economisch vooruit

Omschrijving

De cyberwerkplaats is een veilige plek waar jonge getalenteerde internetgebruikers naartoe kunnen komen om kennis en kunde binnen dit domein te ontwikkelen. De werkplaats staat open voor gamers, schoolverlaters en jongeren die uitdaging in hun opleiding missen. Een vooropleiding is niet noodzakelijk, motivatie en nieuwsgierigheid wel.
In de werkplaats besteden gastdocenten aandacht aan IT-vaardigheden. Omdat iedereen anders is, wordt gekeken naar een passend ontwikkeltraject. Uitgangspunt hierbij is dat talent zich niet altijd laat vangen in diploma’s, maar dat de werkplaats leerlingen wel aantoonbare vaardigheden op laat doen.
Indien gewenst, worden er matches gemaakt tussen leerlingen en mogelijke werkgevers. Hiertoe biedt de Cyberwerkplaats samen met haar partners meeloopstages aan. Zo kan de leerling praktijkervaring op doen en indien er sprake is van een wederzijdse klik, een baan vinden. Jongeren die een eigen onderneming willen starten worden hierin ook ondersteund.

Sociale relevantie

Door het vergroten van kennis, vaardigheden, ethisch besef alsmede het verbinden van jong talent met potentiele werkgevers draagt de werkplaats bij aan de doelstellingen van Rotterdam. Jongeren die moeite hebben met het vinden van aansluiting op de arbeidsmarkt, kunnen bij ons terecht en door de benodigde vaardigheden op te doen, de gaten opvullen in de sector waar het het hardst nodig is: de IT. Door samen te werken met bedrijven in cases dragen we direct bij aan de digitalisering van de stad.

Innovatie

De Cyberwerkplaats onderscheid zich door te zoeken naar talent ongeacht opleidingsniveau, profiel of diploma. De manier van vraag en aanbod bij elkaar brengen door andere doelgroepen aan te boren, maakt de werkwijze van cyberwerkplaats uniek, evenals het netwerk en de cultuur. Maar bovenal is er geen enkele andere plek waar jongeren kosteloos gematched worden met potentiele werkgevers om een relevante maatschappelijke bijdrage te leveren aan het mondiale probleem “schaarste aan securitytalent”.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief