De Toekomstkeet. Van de jongste generatie moet je het hebben!

Initiatiefnemers zijn een directeur van een basisschool op Zuid, de oud-directeur van De Rotterdamse Peuterschool en een aanbieder van duurzame buitenschoolse programma's. Zij bouwen aan een netwerk van stedelijke pioniers die gezamenlijk ToekomstKeet willen maken.

Een open werkplaats verbonden aan het onderwijs waar kinderen (met volwassenen) experimenteren, problemen oplossen en plezier beleven aan het vormgeven van de duurzame stad. Een ‘hub’: een aankomst- en vertrekplek waar alles op het terrein van duurzaamheid en circulariteit samenkomt.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Het is onvermijdelijk: we moeten naar een andere manier van samenleven. Dat vraagt om zelfbewuste burgers die aandacht hebben voor mens, milieu en omgeving. Die bereiken we niet met een voorlichtingsprojectje hier of een lessenreeksje daar. Doelbewust en praktijkgericht onderwijs is doorslaggevend.
De urgentie om te veranderen is groot, de planeet staat onder druk. Iedereen moet aan de bak, van start-up tot gevestigd ondernemer, van wetenschapper tot loodgieter. Alles is even belangrijk: van groen schoolplein tot afval als grondstof. In de ToekomstKeet is niks onmogelijk, als we maar beginnen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Gydo van der Wal
Heinz Schiller