De Textielplantage. De complete natuurlijke textielketen op één plek

Wie Beleef je verbeelding
Jaar 2019
Categorie toerisme en stadscultuur

Een plek waar we het totale maakproces van de natuurlijke textielketen uitvoeren en laten zien. In de tuin groeien vlas, hennep, etc. In de fabriek worden de vezels verwerkt tot strekkende meters textiel en producten. Hiermee creëren we echte banen voor praktisch geschoolde mensen.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

De Rotterdammers krijgen meer inzicht en kennis in de relatie tussen landbouw en kleding.
De productie van kleding en de benodigde grondstoffen vinden op grote afstand van Nederland plaats en de daaraan gekoppelde milieu- en sociale problemen zijn onzichtbaar voor de Nederlandse consument. Door het dichtbij te halen creëer je meer bewustzijn en waardering.
In de modesector is het bewustzijn over de impact van de textielindustrie al sterk toegenomen. Met dit initiatief bieden we een lokaal en transparant alternatief.
We willen transparant werken en kennis overdragen, daarom zal de plek te bezoeken zijn door zowel professionals als scholen en andere geïnteresseerden. Ze zijn van harte welkom om door tuin en fabriek te struinen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Evelyne Hofman