Blommersdijkselaan.

Startbudget toegekend € 15000,-

Ruimtelijke verbetering Blommersdijkselaan

Wie Jorrit Sipkes
Jaar 2017
Categorie Prettig wonen voor gezinnen: droomstraten

Omschrijving

Een Droomstraat-project zou wat ons betreft kunnen worden ingezet om dit plan te ontwikkelen: zodat
bij iedere toekomstige verbetering kan worden teruggevallen op hetzelfde ╩╗masterplan╩╝, of het nu gaat
om bestrating, verlichting of de plaatsing van bloembakken. Uitgangspunt is: het is niet erg om kleine
stappen te maken of kleine ingrepen te doen, zo lang ze bijdragen een het eindbeeld van de
Droomstraat zoals we deze voor ogen hebben.

Sociale relevantie

Het plan voorziet een in ere herstelde Blommersdijkselaan: een straat met een belangrijke
toegansroute tot het achtergelegen oude Noorden. Hoewel de ruimtelijke kwaliteit van de straten in de
achterliggende wijk te wensen overlaat, is de Blommersdijkselaan rond ±1900 met veel charme en
kunde aangelegd, met daarin een belangrijke rol voor (rijksmonument) Hildegardiskerk.

Innovatie

1 We reconstrueren de oude kwaliteiten van de straat, maar integreren huidige eisen en wensen als spelen en (fiets)parkeren. 2 We maken een -eenvoudig te realiseren- kwaliteitslag die de omliggende wijk kan inspireren. 3 We plaatsen geplande ingrepen als bestrating riolering en verkoop corporatiewoningen in eensamenhangend 'masterplan'. we zorgen dat de stakeholders tegelijkertijd aan tafel komen.4 We combineren leefbaarheid en bruikbaarheid met voor bewoners

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Jorrit Sipkes
Jorrit Sipkes
Jorrit Sipkes