Bewegend Leren App voor onderwijs.

We gaan een App ontwikkelen voor docenten en leerkrachten uit het voortgezet speciaal onderwijs en regulier basisonderwijs. Zij gebruiken deze App om hun momenten van bewegend leren vast te leggen. Als zij de norm niet halen, krijgen zij advies hoe dat in de toekomst wel te behalen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Mark Blijleven