Aquaponics Training Centre. Circulaire voedselproductie, vis en groente.

Wie Aquaponics Training Centre powered by wellantcollege
Aquaponics Training Centre is een initiatief van Wellantcollege. Wij verzorgen workshops en trainingen voor alle soorten onderwijs en voor volwassenen. Zie voor meer specifieke uitleg de beschrijving op website.
Jaar 2019
Categorie Halvering afvalberg door circulair

Aquaponics is een combinatie van aquacultuur en hydroponics in een circulair systeem.  Het mestafval van de vissen is de voedingsbron voor de planten en deze filteren het water, zodat het weer schoon teruggegeven kan worden aan de vissen. Circulair, enorme waterbesparing en gezond en veilig voedsel.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Circulariteit
Het is een circulair systeem waarbij het water niet verloren gaat. Al het water wordt hergebruikt. Waterbesparing van 85%.
Aquaponics kan prima draaien in een urbane omgeving. Er kan vertical farming plaats vinden , waardoor de opbrengst per m2 hoger wordt. Doordat de productie zich in de stad afspeelt worden de CO2 kilometers beperkt.
Mestafval van vissen is de voeding voor de gewassen. Hierdoor kun je vis en groente telen en heb je meerdere eetbare producten in 1 systeem. Aquaponics kan dus op een duurzame wijze een bijdrage leveren aan het produceren van voldoende veilig voedsel voor iedereen.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Dinus Herrewijnen