App je happy voor Rotterdamse meisjes. Lessenserie + eMental Health innovatie

Veel Rotterdamse middelbare scholen signaleren dat meisjes vanwege gebrek aan sociale contacten depressieve klachten ontwikkelen en dat hun schoolprestaties daardoor kelderen. Wij ontwikkelen een app die vriendinnen helpt hun veerkracht te versterken.

Daarom goed en innovatief voor rotterdam.

Met de Startsubsidie van Citylab010 ontwikkelen we (1) een innovatieve lessenserie over co-rumineren die Rotterdamse middelbare scholen aan klassen kunnen aanbieden (universele preventie) en ontwikkelen we daaraan gekoppeld (2) een dyadische, interactieve eHealth applicatie die door excessief co-ruminerende vriendinnenkoppels gebruikt kan worden om adaptieve copingsstrategieën te ontwikkelen.

Bijlagen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Patricia Vuijk
Patricia Vuijk