ZuiderLokaal.

Startbudget toegekend € 30000,-

Het bieden van extra taal en rekenlessen en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het PO en van huiswerkbegeleiding aan leerlingen van het VO in Rotterdam Zuid, voor wier ouders dit financieel onbereikbaar is.

Wie Stichting ZuiderLokaal
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Stichting ZuiderLokaal is in de zomer van 2017 opgericht om een initiatief van ouders, die niet over middelen beschikken om huiswerkbegeleiding voor hun kinderen te bekostigen, te voorzien van een organisatorische basis. Dit initiatief bood in het schooljaar 2016-2017 al huiswerkbegeleiding en extra taal- en rekenles aan ruim 120 kinderen, twee avonden per week, anderhalf uur per keer.
De activiteiten van ZuiderLokaal vinden sinds september 2017 plaats in het gebouw van het Vreewijk Lyceum aan de Grift 30 in Tuindorp Vreewijk.
In het schooljaar 2017-2018 komen iedere dinsdag- en donderdagavond ongeveer 200 leerlingen: 120 PO (groep 3 t/m 8, 20 leerlingen per lokaal) en 80 VO.
Daarmee is de maximale capaciteit op de locatie in Vreewijk bereikt.
In het schooljaar 2017-2018 willen we een nieuwe vestiging starten in Vakcollege De Hef, Slaghekstraat 221, op de grens van Hillesluis en Afrikaanderwijk. Tevens willen we activiteiten m.nb.t. maatschappelijke oriëntatie starten.

Sociale relevantie

Omdat:
1. het gaat om kinderen voor wie anders huiswerkbegeleiding onbereikbaar is
2. door het onderwijs gestarte initiatieven na korte tijd leeglopen
3. het is gestart en geleid door ouders zelf
4. het zich bewezen heeft en het aantal inschrijvingen blijft groeien
5. alleen degenen die de kinderen begeleiden een vrijwilligersvergoeding ontvangen
6. de kosten per kind per uur slechts € 1,25 bedragen
7. ieder kind bij ons terecht kan en zo nodig persoonlijke begeleiding krijgt

Innovatie

8. wordt voorkomen dat kinderen (nog verder) achter raken of hun heil op straat gaan zoeken
9. kinderen en ouders ZuiderLokaal ervaren als een gemeenschap, waarin men iets voor elkaar kan betekenen
10. continuïteit wordt geboden: 40 weken per jaar, 2 avonden van 1,5 uur per week, jaar na jaar
11. jaarlijks gesprekken worden gevoerd met ieder kind, ouders en begeleider over schoolprestaties en gedrag, om gericht aan verbeteringen te werken
12. ook ouders deelnemen aan persoonlijke ontwikkeling

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Peter de Klerk
Peter de Klerk
Peter de Klerk