Versterk je netwerk.

Startbudget toegekend € 21200,-

Wij willen de leerlingen van Calvijn Business school nog beter voorbereiden op de toekomst. Dat willen wij, naast het bieden van een sterk onderwijscurriculum, doen door onze leerlingen, op structurele basis, kennis te laten maken met het werkveld.

Wie Calvijn Business school
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Op Calvijn Business school is de laatste jaren vooral geïnvesteerd in de samenwerking met de vervolgopleidingen van onze leerlingen. Wij zien namelijk het hebben van een gedegen opleidingsbasis als één van de voorspellers van een succesvolle toekomst. Toch blijkt niet alleen het opleidingsniveau van belang bij het succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de connectie met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het ervaren van stages, belangrijker kan zijn voor een succesvolle toekomst dan een langere schoolcarrière. Daarnaast is bewezen dat jongeren uit gebieden met een lage sociaaleconomische status niet minder ambities en aspiraties hebben dan leeftijdsgenootjes, maar vaak wel het gereedschap en het netwerk missen om hun doelen te kunnen realiseren. Om dat netwerk te kunnen opbouwen blijkt de ervaring met en de kennis van het werkveld, de werk gerelateerde rolmodellen en het hebben van een doel voor de toekomst erg belangrijk te zijn.

Sociale relevantie

De regio Rotterdam heeft, in vergelijking met enkele andere omliggende regio’s, één van de hoogste percentages HBO en WO geschoolden. Daarentegen is de werkloosheid onder jongeren en onder de rest van de bevolking veruit het grootst. Daarnaast kent Rotterdam een grote populatie jongeren met een lagere sociaaleconomische status en juist voor die doelgroep is het vroegtijdig opbouwen van een netwerk zeer belangrijk voor een succesvolle toekomst.

Innovatie

Calvijn Business school biedt de leerlingen van Rotterdam een uniek concept waarbij de leerlingen worden voorbereid op een vervolgopleiding in de economische sector. Wij doen er alles aan om onze leerlingen een succesvolle toekomst te bieden. Ons onderwijscurriculum is vernieuwend, uitdagend en sluit aan op deze doelstelling. Wat nog versterkt moet worden is de verbinding met het werkveld. Door het opbouwen van dat netwerk versterken wij uiteindelijk de economische positie van Rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Desirée Berkhout
Desirée Berkhout
Desirée Berkhout