Schoolschaken op alle basisscholen in Rotterdam.

Startbudget toegekend € 10000,-

Schaken op school. In het lesprogramma of na schooltijd in de groepen 3 t/m 6 van alle basisscholen in Rotterdam.

Wie StichtingSchoolschaakRotterdam
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

In Rotterdam zijn al instanties bezig schaken voor jonge kinderen ( 6-10 jaar) te promoten, vaak vanuit het perspectief die kinderen te enthousiasmeren lid te worden van een (jeugd)schaakclub. Prachtig streven, maar de StichtingSchoolschaakRotterdam richt zich op het (faciliteren van) schoolschaken voor alle leerlingen op alle basisscholen.
In nauwe samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) en de Rotterdamse Schaakbond (RSB) willen we veel meer schaaktrainers laten opleiden, zodat zij op de scholen (bezoldigd) schaaklessen kunnen gaan geven. We willen proberen met name studenten van de Erasmus Universiteit en de Hogeschool Rotterdam enthousiast te maken voor het volgen van de cursus en het lesgeven. Kortom, de stichting wil de diverse krachten en stakeholders (we denken hierbij niet alleen aan potentiële subsidiegevers, maar zeker ook aan de gemeente Rotterdam en BOOR) bundelen om zó schoolschaken, net als bijvoorbeeld in Polen, op alle basisscholen op te nemen.

Sociale relevantie

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind kan leren schaken en dat schaken als onderdeel van het lesprogramma bijdraagt aan het verbeteren van de schoolresultaten. Rotterdam, hoewel zij de achterstand inloopt, scoort qua onderwijsresultaten nog steeds onder het landelijke gemiddelde. Niet iedere school heeft de financiële mogelijkheden en de organisatiekracht om schoolschaak te organiseren en daar willen wij scholen bij helpen.

Innovatie

Schoolschaken bevordert niet alleen aantoonbaar het niveau van het rekenen, maar ook verhoogt schaken het concentratievermogen en vergroot het de planningsvaardigheid. En niet te vergeten spelen de sociale contacten een belangrijke rol: respect voor je tegenstander, blij zijn met een overwinning, kunnen omgaan met een verliespartij, om maar een paar aspecten te noemen.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Jankees Ouwerkerk
Jankees Ouwerkerk
Jankees Ouwerkerk