PCB ZALMPLAAT Onderwijs inclusief .

Startbudget toegekend € 25000,-

We kunnen in de school preventief passende hulp bieden zodat we uitval voorkomen en leerlingen in hun kracht zetten.

Wie Zalmplaatschool
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

In dit plan willen we graag net als het mooie initiatief van Sven de Lange met de Mytylschool inclusief onderwijs aanbieden. Leerlingen die al snel laten zien dat ze moeite hebben om tot lezen te komen kunnen bij ons dan naar onze leeshulp klas. In deze klas kunnen om te beginnen leerlingen van onze school direct gebruik maken van intensieve leesondersteuning.We kunnen hiermee onze 450 leerlingen bedienen in onze school zodat deze leerlingen op tijd de juiste hulp krijgen om succesvolle lezers te worden. Ook willen we een zgn. ‘Opvanggroep gedrag ‘ in de school realiseren zodat kinderen bij overprikkeling of bij een bepaald soort gedrag waar de leerkracht en andere leerlingen last van hebben naar de ‘time out’ klas kunnen.

Sociale relevantie

We kunnen zorgen dat onze leerlingen preventief en passende hulp krijgen binnen onze school. Hierdoor krijgen kinderen gelijke kansen en is de juiste hulp binnen de school aanwezig (SOP) . Inclusief onderwijs. We kunnen daardoor de onderwijskansen van deze leerlingen verhogen en kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Innovatie

Er is nog geen basisschool die op deze wijze werkt. We kunnen daarna onze ervaringen delen met andere scholen in Hoogvliet of Rotterdam.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Janneke Oudshoorn
Janneke Oudshoorn
Janneke Oudshoorn