Kies Je Koers.

Startbudget toegekend € 4365,-

Achttienjarige studenten worden met behulp van onze online tool “Kies je koers” beter voorbereid op hun leven na school!

Wie Stichting Pameijer
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Kies je Koers is een online tool die studenten helpt, met behoud van eigen regie en met inzet vanuit hun eigen kracht, om te gaan met thema’s die zij tegenkomen bij hun weg naar volwassenheid zoals huisvesting, gezondheid, relaties, werk, verzekeringen, aanvragen studiefinanciering.
De tool kan gebruikt worden na het doorlopen van een e-learning programma met behulp van een e-coach. Dit kan individueel of in een groep, al naar gelang niveau en behoefte.
Bij toekenning van deze subsidie gaan we een pilot draaien op de entree opleiding van het Albedacollege. Hier is zowel bij de leerkrachten, coördinator, studenten als de geïnterviewde ouders draagvlak. De begroting voor dit plan bedraagt € 4.365,00.

Sociale relevantie

Rotterdam kampt met veel jongeren die vaak slecht voorbereid zijn op het leven na school. Hoe eerder studenten een beeld vormen wat er komt kijken bij de leeftijd na hun 18e hoe minder de kans bestaat dat ze té laat starten met het regelen van zaken, met als gevolg geen werk, inkomen en starten met forse schulden. Goed voor de jongeren, goed voor Rotterdam!

Innovatie

Kies je Koers is speciaal voor jongeren gemaakt, ook voor jongeren die kwetsbaar of moeilijk leerbaar zijn en niet vanzelfsprekend informatie kunnen omzetten in handelen. De tool is binnen de setting van het onderwijs vernieuwend. Het is aanvullend aan de studiekeuze en biedt bruikbare handvatten aan studenten op alle facetten van het leven na hun 18e jaar. De tool zal ontwikkeld worden om te worden gebruikt als applicatie.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Marijke Kruijt
Marijke Kruijt
Marijke Kruijt