IMC Basis Rotterdam.

Startbudget toegekend € 50000,-

Op school leer je voor later, bij IMC Basis leer nĂș wat later is

Wie Stichting IMC Weekendschool
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

IMC Basis brengt motivatiegericht aanvullend onderwijs in de klas aan leerlingen van groep 7 & 8 van de basisschool. Vakken als Journalistiek, Recht, Wetenschap, Beeldende Kunst, Horeca, Archeologie, Geneeskunde, Podiumkunst, Politiek. Bevlogen beroepsprofessionals laten leerlingen nú ervaren hoe later eruit kan zien.
"Dit gun je alle kinderen, maar vooral hen die dit het hardst nodig hebben”…

De komende 3 jaar wil IMC Basis gaan opschalen van 1 naar 5 scholen in Rotterdam. Met een substantieel aantal voorbeeldscholen kunnen we laten zien dat het IMC Basis concept in de praktijk werkt en nodigen we uit tot een kwaliteitsimpuls in het onderwijs met groot maatschappelijk rendement. Op de voorbeeldscholen kan daarmee nagedacht worden over hoe een systeemverandering eruit kan zien. De voorbeeldscholen dienen tevens als expertisecentrum voor IMC Basis en zullen ook bijdragen als inspiratiebron voor anderen.

Sociale relevantie

De basisscholen die wij zullen kiezen zullen kennen allen een hoog leerlinggewicht, de diversiteit en sociaal-economische positie van de wijk verdient aandacht. Het merendeel van de schoolpopulatie heeft van huis uit niet de mogelijkheid om zich breed te oriënteren. Het IMC Basis programma zal een bijdrage leveren aan duurzame verbetering van de wijk door het creëren van betere toekomstperspectieven voor de jongeren en hen te verbinden met gastdocenten als rolmodellen in hun directe omgeving.

Innovatie

De scholen zelf zijn niet in staat om de leerlingen te voorzien in een vergelijkbaar programma.Het project vindt plaats IN de geselecteerde basisscholen, TIJDENS reguliere lestijd. Het lesprogramma van IMC Basis wordt jaarlijks vastgesteld in samenwerking met de scholen en wordt door vrijwillige gastdocenten uitgevoerd in aanwezigheid van de groepsleerkrachten en de IMC Basiscoördinator. De IMC Basiscoördinator draagt samen met de leerkrachten zorg voor integratie met het reguliere lesprogramma.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief