Huiswerkbegeleiding en sporten in samenwerking .

Startbudget toegekend € 29795,-

Ouders / buurtbewoners worden in samenwerking met de Valentijnschool en SportSchool010 opgeleid tot huiswerkbegeleider van basisschoolkinderen. Huiswerk maken en sporten m.m.v. ouders zelf!

Wie Valentijnschool RVKO
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Het doel van de samenwerking tussen de Valentijnschool en SportSchool010 is het begeleiden en opleiden van ouders & ouderen tot huiswerkbegeleiders voor basisschoolkinderen uit groep 6, 7 en 8. Deze samenwerking verwacht bij te dragen aan het vergroten van de ouder- en wijkparticipatie, het benutten van de beschikbare kwaliteiten van kinderen en het continueren van begeleiding. Dit zal gebeuren door het begeleiden en opleiden van ouder-vrijwilligers welke het geleerde verder kunnen verspreiden onder leerlingen en de volgende groep ouders. Momenteel zijn er al ouders betrokken bij het begeleiden van kinderen afkomstig van de Valentijnschool.
Leren door te doen! Niet alleen kinderen leren doordat ze doen, dit geldt ook voor volwassenen. Eén docent, in samenwerking met één pedagoog de vrijwilligers leren hoe ze leerlingen moeten begrijpen, begeleiden en enthousiasmeren. De combinatie met sporten maakt de begeleiding leuk en effectief.

Sociale relevantie

Gelijke kansen voor de kinderen uit Rotterdam-Delfshaven.
Ouders maken hun droom uiteindelijk zelf mogelijk. Hiermee investeer je niet alleen in de kinderen, maar ook in de ouders en uiteindelijk in de wijk.
Aandacht voor beweging en het ontwikkelen van talenten. De combinatie maakt het leuk en effectief.

Innovatie

Dit project biedt vernieuwing door de buurtbewoners in hun eigen kracht te zetten. Ouders worden actief betrokken bij het leerproces. Zij staan niet enkel aan de zijlijn mee te kijken, maar worden daadwerkelijk begeleidt om te handelen. We willen de vrijwilligers trainen en hen bekend maken met de juiste methodes. Hierdoor kunnen de ouders niet alleen de huidige leerlingen, maar ook andere leerlingen voorzien van hulp.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Martin Krijgsman & Mark Opschoor (SportSchool010)
Martin Krijgsman & Mark Opschoor (SportSchool010)
Martin Krijgsman & Mark Opschoor (SportSchool010)