Fawaka Naschools Ondernemen.

Startbudget toegekend € 50000,-

Kinderen maken op jonge leeftijd kennis met duurzaam ondernemen. En daarmee zicht op een aantrekkelijk toekomstperspectief.

Wie Stichting Peuter & Co
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Het is onze overtuiging dat bestrijden van ontwikkelingsachterstand van kinderen in de allereerste plaats tot doel moet hebben hen te helpen hun talenten te ontdekken. Dat talent komt niet (altijd) tot ontwikkeling in een mooie kantoorbaan of nuttig werk in de thuiszorg, banen waar de arbeidsvoorwaarden weliswaar goed geregeld maar de vrijheid en ontwikkelingskansen beperkt zijn. De samenleving vraagt en biedt veel meer dan dat. Bovendien: veel van de kinderen die vandaag niet goed mee kunnen komen in ons schoolsysteem gedijen morgen als de beste als ze in zelfstandigheid hun boterham kunnen verdienen. Wij zien in ondernemerschap dan ook een krachtige mogelijkheid voor deze kinderen om hun leven succesvol vorm te geven. En willen daarom Rotterdamse basisschoolkinderen kennis laten maken met duurzaam ondernemerschap als onderdeel van een naschools activiteitenaanbod. Leerlingen zetten zelf bedrijfjes op en maken kennis met alle aspecten van duurzaam ondernemerschap.

Sociale relevantie

Kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen lopen het risico die achterstand nooit meer in te lopen. Uit onderzoek blijkt dat de harde werkelijkheid is dat de ingelopen achterstand gaandeweg de schooltijd vaak weer oploopt en niet duurzaam blijkt te zijn. Zeker in Rotterdam is duurzaam ondernemerschap een perspectief voor juist deze kinderen.

Innovatie

In het schoolcurriculum is de tijd beperkt zeker daar waar kinderen van ver moeten komen om aan te haken in de complexe samenleving van vandaag. Het aanbod aan naschoolse opvang is vooral gericht op aangename vrijetijdsbesteding. We willen een generatie van zelfstandige bewuste wereldburgers die niet alleen praat over problemen, maar ook er iets aan durft te doen. Ons aanbod aan naschoolse activiteiten vult dit gat.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Heinz Schiller
Heinz Schiller
Heinz Schiller