Educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord.

Startbudget toegekend € 10000,-

Het aanbieden van educatieve ondersteuning en sport in Rotterdam Noord en dit beschikbaar maken voor iedereen.

Wie SportSchool 010
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Het is donderdagmiddag 15.15, de schoolbel gaat, de meeste kinderen vliegen de school uit en rennen direct naar huis. Maar niet iedereen rent naar huis, Bilal en zijn vrienden rennen naar het Huis van de wijk de Mozaïek. Bilal:'Meester, vandaag gingen we toch weer trefbal doen met die dikke matten? En kunt u mij helpen met de tafels boven de 10?' Meester Mark antwoordt rustig: 'vandaag gaan we weer met de dikke matten trefbal spelen en had jij niet ook nog een spreekbeurt die je moest maken?'

Zomaar een gesprekje tussen meester Mark en leerling Bilal. Iedere week weer is Bilal samen met zijn zusje aanwezig bij de les. Ook het contact met zijn vader is goed en hij komt dan ook regelmatig langs om te vragen hoe het gaat met de begeleiding.

Hoe ziet onze ondersteuning eruit? Wij verzamelen bij het Huis van de Wijk. Vervolgens gaan we 45 minuten sporten om alle indrukken van de dag van ons af te gooien en ons te activeren. Daarna gaan we 60 minuten super-geconcentreerd leren!

Sociale relevantie

Er is een groeiende behoefte aan educatieve ondersteuning in Rotterdam Noord. Veel ouders ontberen de middelen om hun kind extra ondersteuning te kunnen bieden voor school. Daarnaast dragen wij bij aan de zorg omtrent de leerlingen in Rotterdam Noord welke regelmatig als risicojeugd/jongeren worden gezien. Door in hen te investeren, door kansen aan te bieden en zichzelf te laten ontwikkelen dragen wij bij aan een toekomst voor de jeugd/jongeren. Zij zullen gaan participeren in de samenleving!

Innovatie

Bewegen is belangrijk voor jouw gezondheid. Leren is belangrijk voor jouw ontwikkeling. Over deze twee uitspraken zal (bijna) niemand commentaar hebben. Echter zijn er in het onderwijs nog maar nauwelijks methodes ontwikkeld of gebruikt waarin sporten en leren beiden gebruikt worden. Wat ons betreft is het tijd voor een ontwikkeling hiervan en gaan we op zoek naar optimale leer- en sporttijden! Samen leren leuk maken en out-of-the-box durven denken door het gebruik van sport!

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Mark Opschoor
Mark Opschoor
Mark Opschoor