De Muren hebben Oren.

Startbudget toegekend € 15000,-

In dit project ontmoeten Rotterdamse leerlingen tussen de 10-12 jaar uit diverse wijken van de stad elkaar en interviewen zij samen stadsgenoten over hun geschiedenis. Al deze persoonlijke verhalen verbinden de inwoners met elkaar en met Rotterdam.

Wie De Muren hebben Oren
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Het project zet zich in voor de verbinding tussen Rotterdammers van verschillende generaties met verschillende achtergronden, waarbij de lijnen van het verleden worden getrokken naar het heden. Wij leggen bij leerlingen een kiem voor ontmoetingen met 'een ander', zodat de neiging tot wij/zij- denken zich niet ontwikkelt. Het gevoel van erbij horen begint bij het creëren van een gezamenlijk collectief geheugen, door het delen van persoonlijke verhalen die relevant zijn voor de totstandkoming van de huidige bewonerssamenstelling van Rotterdam. Gedurende het project worden klassen uit ver uiteenliggende (zowel geografisch als sociaal-cultureel) wijken aan elkaar gekoppeld. Wij proberen zoveel mogelijk familieleden van de ene klas te laten interviewen door leerlingen van de gekoppelde klas. Zo leren zij niet alleen elkaar, maar ook elkaars familiegeschiedenis kennen. Door zich deze geschiedenissen eigen te maken, ontstaat empathie voor stadsgenoten met een ‘ander’ verhaal.

Sociale relevantie

Het project is goed voor Rotterdam, omdat het leerlingen verschillende persoonlijke geschiedenissen eigen laat maken. Dat leidt tot empathie voor stadsgenoten met ‘andere’ familiegeschiedenissen. Leerlingen krijgen inzichten om met een open en geïnformeerde blik naar de huidige samenleving te kijken. Daarnaast draagt het tevens bij aan nieuwe vaardigheden voor basisschoolleerlingen, door ze verschillende perspectieven op verleden en heden te laten verkennen.

Innovatie

Eén ding weten we zeker: als mensen nooit met elkaar in contact komen en alleen maar afgaan op dat wat zij horen, is dat een voedingsbodem voor vooroordelen. Onbekend maakt onbemind. Het basisonderwijs is vaak net zo gesegregeerd als de wijken waar de scholen in staan. Dit project is vernieuwend omdat het leerlingen in contact brengt met hen over wie zij alleen maar horen. Leerlingen krijgen gezamenlijk les en komen op die manier in contact met leerlingen en verhalen uit andere stadswijken.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Hanneke Verbeek
Hanneke Verbeek
Hanneke Verbeek