ArchiKlas - architectuurlessen voor kinderen.

Startbudget toegekend € 14000,-

Kinderen in het primair onderwijs spelenderwijs de 21e-eeuwse vaardigheden bijbrengen door middel van een reeks van architectuurlessen, waarin creativiteit en onderzoekend en ontwerpend leren een grote rol speelt.

Wie Thera Huijsmans
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

ArchiKlas komt langs op de midden- en bovenbouw van basisscholen en BSO’s om een reeks architectuurlessen te verzorgen. Een reeks bestaat uit 8 lessen van minimaal 1,5 uur en hanteert een vaststaande volgorde, gebruikelijk voor een ontwerpproces: analyse, schets- en ontwerpfase, experiment- en bouwfase en presentatie.
Aan de hand van dit ontwerpproces worden de 21e-eeuwse vaardigheden zoals kritisch en creatief denken, samenwerken en communiceren, informatie verwerken, problemen oplossen en reflecteren aangeleerd.
Hiernaast wordt -binnen diverse thema’s- kennisgemaakt met ontwerpbeginselen als schetsen, tekenen op schaal, het maken van een constructie, perspectiefleer en het bouwen van een maquette. Aan het eind van elk thema presenteren de leerlingen hun proces en eindproduct, waarbij de eindproducten samen een groter geheel vormen.
Een greep uit mogelijke thema’s: Wonen op water, Tiny houses, Fantasiestad, Ecodorp of School van de toekomst.

Sociale relevantie

In Rotterdam zijn veel gezinnen met een beperkt netwerk, waarbij creativiteit niet van huis uit wordt meegegeven. Tijdens ArchiKlas krijgen kinderen uit deze gezinnen een kans om in aanraking te komen met creatieve activiteiten en rolmodellen. Hiermee kunnen ze hun praktische en theoretische talenten ontdekken en ontplooien. Omdat Rotterdam dé architectuurstad van Nederland is, zijn herkenbare voorbeelden van de gebouwde omgeving evenals inspirerende architectenbureaus altijd in de buurt.

Innovatie

In het huidige schoolsysteem wordt met name gebruik gemaakt van verbaal-linguïstische informatieoverdracht, terwijl leerlingen op zoveel verschillende manieren kunnen leren, informatie onthouden en over kunnen dragen. Door de focus te leggen op onderzoekend en ontwerpend leren en ook visuele middelen te bieden voor informatieoverdracht -zoals schetsen en maquettes- biedt ArchiKlas een aanvulling op de huidige lesmethodes.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief
Thera Huijsmans