010010 010 Klaar voor de toekomst.

Startbudget toegekend € 50000,-

We zitten aan de vooravond van een enorme technologische versnelling. Willen we daar als Rotterdam op voorbereid zijn dan moeten we zorgen dat onze kinderen daarop zijn voorbereid anders missen we de boot!

Wie Stichting 010010
Jaar 2018
Categorie Heb hart voor onderwijs

Omschrijving

Voor de toekomst is kennis van computers essentieel. Wie dat niet heeft mist de boot. Theorie alleen is daarbij niet genoeg, het gaat om de koppeling met de praktijk. Dat kan door mensen al op heel jonge leeftijd enthousiast te maken voor computers met behulp van eenvoudig te maken robotjes. Door meisjes en jongens op jonge leeftijd intrinsiek te motiveren, leer je hen iets waar ze hun hele leven profijt van hebben: de nieuwsgierigheid naar en het plezier van werken met computers.

Maatschappelijk probleem
We weten dat kinderen het wel makkelijk vinden om computers te gebruiken, maar nog moeilijk om computers echt te begrijpen. En juist die computerwetenschap is belangrijk voor de toekomst. Scholen zijn vanaf 2020 verplicht om leerlingen op dat gebied onderwijs te geven, maar uit gesprekken die wij met een groot aantal basisscholen hebben gevoerd is gebleken dat zij daar niet zelf uitkomen. Ze hebben de kennis of de tijd of het geld niet om hierin te voorzien.

Sociale relevantie

Zeker voor een stad als Rotterdam is dit belangrijk. Aan de ene kant hebben we de industrie en de haven die de komende jaren op zoek zijn naar goed en geschoold personeel. Aan de andere kant heeft Rotterdam van oudsher een bevolking die minder hoog is opgeleid. Door kinderen op alle niveau’s vertrouwd te maken met computerwetenschap snijdt het mes aan twee kanten: kinderen hebben een grotere kans op de arbeidsmarkt en de industrie en haven hebben een grotere kans geschikt personeel te vinden.

Innovatie

Daarom hebben we de afgelopen twee samen met de scholen, ouders, jongeren en bedrijven gewerkt aan een passend antwoord hiervoor. Hieruit is een simpele en krachtige open methode voortgekomen die alle scholen in Rotterdam kunnen gebruiken. Het samenwerken aan zo’n concreet doel met zoveel partijen wordt nog nergens in Nederland op deze schaal gedaan.

meer weten.

Contactpersonen van dit initiatief