Nieuwe economie.

Hoe verdienen Rotterdammers in de toekomst hun inkomen? Die vraag is belangrijk nu de economie snel verandert. Er wordt steeds meer ‘digitaal’ gewerkt. Ook worden meer schonere grondstoffen gebruikt met minder afval waarbij meer onderdelen van producten worden opnieuw gebruikt (circulair). Bedrijven, ondernemers en (toekomstige) werknemers krijgen met deze veranderingen te maken. Allemaal zoeken ze manieren om de “Nieuwe Economie” op te pakken. In Citylab010 wordt subsidie beschikbaar gesteld om initiatieven die helpen om die nieuwe manieren te vinden. We stellen middelen beschikbaar voor projecten die inspelen op de belangrijkste veranderingen.

Onze stad kent ook andere uitdagingen; ongeveer 33.500 Rotterdammers leven van een bijstandsuitkering. Wij willen voor hen een betaalde arbeidsplek. Een plek met uitzicht op een toekomst. In onze stad willen wij gelijke kansen voor iedereen. Voor alle bewoners van jong tot oud. Daarom roepen we jullie op om middels jouw 'nieuwe economie-initiatief' mee te helpen om veel meer Rotterdammers aan een betaalde baan te helpen.

Échte verandering vindt alleen plaats als gemeente Rotterdam, bewoners, bedrijven en instellingen samen vormgeven aan de verandering. Help jij mee om al deze doelen te behalen?

Inspirerende voorbeelden.